Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2517

1. Data: 2016-05-31 11:24
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 04.08.2016 r. do dnia 03.08.2017 r.
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2016-05-30 15:26
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 04.08.2016 r. do dnia 03.08.2017 r.
Wykonanie: Dorota Doruchowska
3. Data: 2016-05-30 15:26
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 04.08.2016 r. do dnia 03.08.2017 r.
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót