Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2591

1. Data: 2016-09-13 12:10
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2016-09-13 12:09
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku
Wykonanie: Dorota Doruchowska
3. Data: 2016-09-13 12:09
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót