Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2733

1. Data: 2017-01-18 11:19
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2017-01-18 11:18
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót