Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2780

1. Data: 2017-03-24 11:43
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2017-03-24 11:42
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót