Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3027

1. Data: 2018-01-29 08:52
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2018-01-29 08:51
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót