Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3204

1. Data: 2018-09-10 14:08
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2018-09-10 14:08
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
Wykonanie: Dorota Doruchowska
3. Data: 2018-09-10 14:07
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: ?PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK?
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót