Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3196

1. Data: 2018-08-27 10:54
Dział: Urząd > Dane podstawowe > Wybory >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2018-08-27 10:53
Dział: Urząd > Dane podstawowe > Wybory >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót