Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3099

1. Data: 2018-05-25 10:58
Dział: Urząd > Dane podstawowe > RODO w Urzędzie Gminy Panki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2018-05-25 10:57
Dział: Urząd > Dane podstawowe > RODO w Urzędzie Gminy Panki >
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót