Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Panki w sezonie zimowym 2018/2019

Załączniki
Załącznik   7.418 MB