główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójt Gminy Panki podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Panki w roku 2019.

Załączniki:
Załącznik257 KB