główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu.