główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki:
Załącznik926 KB