główna zawartość
artykuł nr 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW - Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Panki na lata 2023-2030

Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach informuje o trwających konsultacjach społecznych opracowywanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Panki na lata 2023-2030. Uwagi do opracowywanego dokumentu można zgłaszać do 23.02.2023 roku.

Założenia, cele strategiczne i wynikające z nich cele operacyjne wywodzić się będą ze zdiagnozowanych w gminie Panki kluczowych problemów społecznych, do rozwiązania których należy dążyć poprzez modyfikację albo zmianę stanu niepożądanego na pożądany lub poprzez utrzymanie i polepszanie pozytywnie ocenianej sytuacji aktualnej.


Termin konsultacji:
Konsultacje społeczne mieszkańców zostaną przeprowadzone dnia 23.02.2023 roku w godz. 14.00 do 16.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Pankach , ul Tysiąclecia 5.

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z ankietą uwag i propozycji oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji do wglądu :

  1. w formie papierowej

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Panki, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 15) w godzinach pracy urzędu
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Panki, ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy jednostki.    

  1. w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

- Gminy Panki www.bip.panki.pl

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach www. gopspanki.bip.gov.pl

Uwagi i opinie do projektu części diagnostycznej Strategii można składać w formie uzupełnionej ankiety do dnia 23.02.2023 roku:
1) w wersji papierowej:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy w Panki, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 15) w godzinach pracy urzędu
b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Panki, ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy jednostki

c) podczas trwania konsultacji społecznych mieszkańców dnia 23.02.2023 roku w godzinach od 14.00 do 16.00 w Sali narad w Urzędzie Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5


2) w wersji elektronicznej 

                                                        Wójt Gminy                                                                                                                               /-/ Urszula Bujak

Kierownik GOPS

/-/ Magdalena Tomczyk