główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2021 roku

Dostępne kategorie:
Spis Rolny 2020