główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu