główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I i II półrocze 2015 r.