Zarządzenie nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Załączniki
Załącznik   465.240 KB