główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem "Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze ofert154 KB