Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017r. dot. wprowadzenia Regulaminu z przeprowadzania przetargów ustnych dot. sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.599 MB