główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-09-17 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka - droga gminna nr 693033S
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 11:20
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 11:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 11:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 11:18
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 11:17
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 11:17
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 11:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-17 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cyganka - droga gminna nr 693033S
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 08:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach za 2020 rok
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-17 07:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2014 rok.
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-16 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap I w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2021-09-16 13:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2021-09-16 13:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za 2020 rok
Wykonanie: Miłosz Szczepański