główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-12-07 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia w sprawie zmian WPF
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia w sprawie zmian WPF (2022 r.)
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2022-12-07 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia w sprawie zmian WPF
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia w sprawie zmian WPF (2022 r.)
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2022-12-06 15:24
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji komunalnych 2022-2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2022-12-06 15:24
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji komunalnych 2022-2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2022-12-06 15:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2022 roku
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-12-06 15:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2022 roku
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-12-06 15:13
Dział: Organy » Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2022 roku
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-12-01 11:19
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Przerwa w dostawie wody w dniu 26.11.2022 r. w m. Panki, Cyganka, Koski, Jaciska, Żerdzina, Konieczki, Zwierzyniec Trzeci
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2022-12-01 11:18
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Przerwa w dostawie wody w dniu 22.11.2022 r. w m. Pacanów, Aleksandrów, Janiki, Ślusarze, Kostrzyna i Kotary
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2022-12-01 09:45
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr 44.2022 z obrad 44.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 21 października 2022 roku w sali narad strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-12-01 09:43
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr 43.2022 z obrad 43.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 22 września 2022 roku w sali narad strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-29 10:17
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-29 10:16
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-29 10:14
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-29 10:11
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-28 15:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 44.2022 z obrad 44.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 21 października 2022 roku w sali narad strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-28 15:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 44.2022 z obrad 44.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 21 października 2022 roku w sali narad strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-28 15:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 43.2022 z obrad 43.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 22 września 2022 roku w sali narad strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-28 15:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 43.2022 z obrad 43.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 22 września 2022 roku w sali narad strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:48
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:47
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:47
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:46
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:45
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:45
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:44
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:44
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:44
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:44
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2022-11-24 15:44
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura