główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-11-27 12:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwołania 20.2020 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2020-11-27 12:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwołania 20.2020 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2020-11-26 17:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki
Wykonanie: Paulina Krysik
Data: 2020-11-26 17:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Pankach dz. ewid. 412/29, 412/24 obręb Panki
Wykonanie: Paulina Krysik
Data: 2020-11-26 11:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:48
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze - sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW W GMINIE PANKI
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2020-11-26 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:45
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze - sołectwa » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW W GMINIE PANKI
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2020-11-26 11:44
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2020-11-26 11:40
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Biblioteka Publiczna
Wykonanie: Aneta Mazur
Data: 2020-11-26 11:07
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2018r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:00
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2018r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 11:00
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2018r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:59
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2019r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:59
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2019r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:54
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji komunalnych 2020r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:53
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji komunalnych 2020r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:52
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2018r.
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:51
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:50
Dział: Emisja Obligacji » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku
Wykonanie: Miłosz Szczepański
Data: 2020-11-26 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku
Wykonanie: Miłosz Szczepański