główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-11-18 10:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr 10.2019 z obrad 10.2019 sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 14 października 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-18 10:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr 10.2019 z obrad 10.2019 sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 14 października 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-18 10:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr 10.2019 z obrad 10.2019 sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 14 października 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-15 12:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-15 12:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-15 12:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do dzierżawy
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-15 12:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do dzierżawy
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-15 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2019 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A 156B oraz ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A 156B stanowiącego własność Gminy Panki
Wykonanie: Kamil Mądrzyk
Data: 2019-11-15 07:40
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: 2018-11-20. I Sesja Rady Gminy Panki
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-14 16:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 11.2019 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zwołania 11.2019 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-14 16:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 11.2019 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zwołania 11.2019 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-11-08 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: usunięcie artykułu: Podatek od posiadania psów
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.
Opis zmian: dodanie artykułu: Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: usunięcie artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » » Zwolnienia od podatku rolnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zwolnienia od podatku rolnego
Wykonanie: Piotr Wydmuch
Data: 2019-11-07 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » » Obniżenie ceny skupu żyta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obniżenie ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
Wykonanie: Piotr Wydmuch