główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-10-08 12:28
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja nt . posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 października 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 12:28
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja nt . posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 października 2019 r.
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 12:26
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 12:26
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 08:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr 9.2019 z obrad 9.2019 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 26 sierpnia 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 08:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr 9.2019 z obrad 9.2019 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 26 sierpnia 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 08:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr 8.2019 z obrad 8.2019 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 26 czerwca 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 08:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr 8.2019 z obrad 8.2019 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 26 czerwca 2019 roku w sali narad w strażnicy OSP w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 08:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 10.2019 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zwołania 10.2019 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-08 08:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 10.2019 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zwołania 10.2019 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-07 10:04
Dział: Urząd » Aktualności » Aktualności - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przerwa w dostawie wody - Konieczki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-07 10:04
Dział: Urząd » Aktualności » Aktualności - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przerwa w dostawie wody - Konieczki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-04 12:54
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat sezonu grzewczego
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-04 12:54
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat sezonu grzewczego
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-02 15:13
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK
Wykonanie: Iwona Gworys
Data: 2019-10-02 15:11
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK
Wykonanie: Iwona Gworys
Data: 2019-10-01 09:09
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-01 08:28
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-01 08:28
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-01 08:28
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-01 08:27
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-01 08:27
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-10-01 08:26
Dział: Inne » NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opis zmian: dodanie artykułu: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-27 08:27
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-27 08:26
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-25 12:38
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-25 12:37
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-25 08:41
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-25 08:40
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2019-09-24 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 693 044 S ulica Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika