artykuł nr 11

Lista Wykonawców Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

artykuł nr 12

Punkt Obsługi Klienta PONE na terenie Gminy Panki

Informujemy że w dniu 19 maja 2017 roku Punkt Obsługi Klienta PONE na terenie Gminy Panki wyjątkowo będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach przy  ul. Tysiąclecia 5  w pok. 19  w Sali Ślubów.

 

Wójt Gminy Panki
Bogdan Praski

artykuł nr 13

Nabór Wykonawców PONE Etap I w Gminie Panki

artykuł nr 14

Prezentacja Wykonawców do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

  Gmina Panki wraz Operatorem Programu -
  zaprasza na prezentację:

DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW: KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE  ORAZ WYKONAWCÓW DOCIEPLEŃ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki

27 maj 2017 r. (sobota)

12.00 – 16.00

Hala Sportowa 

 ul. Ogrodowa 11

42-140  Panki

Ponadto informujemy, że odbędzie się również szkolenie informacyjne dla Mieszkańców o godzinie 14.00

Udział  w wystawie jest bezpłatny!

  Serdecznie zapraszamy  

Wójt Gminy Panki
  - Bogdan Praski-

artykuł nr 15

Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie ,,Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki"

Urząd Gminy w Pankach ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki".

Nabór trwać będzie od 2 maja do 11 maja 2017 r. Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Panki, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami i planują przeprowadzić w najbliższym czasie w swoich budynkach jednorodzinnych:

- wymianę kotła c.o.;

- ocieplenia ścian;

- wymianę okien

- wymianę drzwi zewnętrznych.

Program przewiduje możliwość pozyskania środków finansowych w formie dotacji dla osób fizycznych w w/w zakresie. W ramach projektu przewiduje się finansowanie na poziomie do 50% kosztów inwestycji:

- wymiana kotła c. o - nie więcej niż 9 000 zł (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 25% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 4 500 zł ;

- ocieplenia ścian - nie więcej niż 7 500 (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 750 zł ;

- wymianę okien - nie więcej niż 6 750 (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 000 zł ;

- wymianę drzwi zewnętrznych - nie więcej niż 2 500 (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 000 zł

W/w program traktowany będzie jako pilotażowy, który powinien być dokładnie zaprogramowany. Z tego też powodu ważne jest zaplanowanie modernizacji również po stronie mieszkańca, który będzie ponosił część kosztów prac. Liczba przyjmowanych wniosków będzie ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu się mieszkańca decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5 w, pok. nr 16.

Wójt Gminy Panki Bogdan Praski