artykuł nr 1

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Panki przyjmuje interesantów

w czwartek w godzinach od 15.30 do 16.30.