artykuł nr 1

Wójt Gminy Panki

URSZULA BUJAK - WÓJT GMINY PANKI

tel. 34 317-90-35 wew. 22

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek

w godzinach od 15.00 do 16.30.