artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2021 roku

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021 roku

Załączniki:
Uchwała nr 32.223.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Panki 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.222.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2033 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.221.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.220.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 361 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.219.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Panki 464 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.218.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2021 263 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.217.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 32.216.2021 Rady Gminy Panki z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 17 listopada 2021 roku

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2021 roku

artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2021 roku

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Regulamin
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021
Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2024