artykuł nr 1

Informacja WIOŚ w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim.

Na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach publikujemy linki do strony internetowej, na której dostępne są aktualne informacje dotyczące:

1. Głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim.

2. Sposobu informowania o jakości powietrza w województwie ślaskim.

 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i2

http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/1.pdf 

http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/2.pdf