artykuł nr 11

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za I kwartał 2019 roku.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 4.39.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019