artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2023r.)

artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2022r.)

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2021r)

artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2020r)

artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2019r)