artykuł nr 21

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -obowiązuje od 01.07.2020 r.

artykuł nr 22

Rejestr Działalności Regulowanej 29.05.2020 r.

artykuł nr 23

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 ROK

artykuł nr 24

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

artykuł nr 25

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki