artykuł nr 26

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na 21.01.2020 r.

artykuł nr 27

Najważniejsze informacje dotyczące systemu zbiórki odpadów w Gminie Panki

artykuł nr 28

Wykaz miejsc, na których rozstawione są pojemniki PCK na odzież używaną

artykuł nr 29

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

artykuł nr 30

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 27.11.2019 r.