artykuł nr 51

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

artykuł nr 52

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

artykuł nr 53

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

artykuł nr 54

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych

artykuł nr 55

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026