artykuł nr 16

Petycja o przystąpienie do programu Ciepłe mieszkanie

artykuł nr 17

Petycja w sprawie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej

artykuł nr 18

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

artykuł nr 19

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

artykuł nr 20

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki