artykuł nr 26

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

artykuł nr 27

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umów dzierżawy nieruchomości

artykuł nr 28

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki

artykuł nr 29

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Panki

artykuł nr 30

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017