artykuł nr 31

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

artykuł nr 32

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2017

artykuł nr 33

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

artykuł nr 34

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Panki zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara ? Pacanów?

artykuł nr 35

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki