artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy na zakończenie stosunku pracy