artykuł nr 1

Telefon kontaktowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu tel: (032) 3648068 - proszę dzwonić od 14.00 do 21.00

  tel. służbowy Dyrektora GOK i S: 537 663 980