artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (D.G. Nr 693014S)w miejscowości Kawki, gmina Panki.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (licytację)NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PANKI

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (licytację)NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PANKI

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach"