artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki dot. Wykonanie prac dodatkowych w ramach realizacji zadania Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki

artykuł nr 2

Protokół z wyboru oferty na wykonanie strony internetowej dla zadania pn;"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Dowozu uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2012/2013

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Świadczenie usług doradztwa prawnego polegajacego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastepstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)