artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert dla zadania " Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2014/2015"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Pankach"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cyganka"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2014/2015"

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki, ul. Ogrodowa"