artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwierzyniec Trzeci

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Dostawa i instalacja sprzętu urządzeń kuchennych do remizo-świetlic w miejscowościach: Kawki, Konieczki, Janiki, Kostrzyna, Praszczyki, Kałmuki