artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 8/2016 dot.: Zimowe utrzymanie dróg Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017"

artykuł nr 2

Ogłoszenia o wynikach przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego ne zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki

artykuł nr 4

"Zapytanie ofertowe nr 7/2016 dot.: zakupu i dostawy opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017"

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz nr rejestracyjny SKL T010, rocznik 1974