artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr 10/2016 dot.: "Przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Panki, Żerdzina"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nr 9/2016 dot.: "Przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Panki"

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki

artykuł nr 4

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

artykuł nr 5

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń