artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Pankach, stanowiących własność Gminy Panki

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe nr 8/2016 dot.: Zimowe utrzymanie dróg Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017"

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 dot.:zakupu i dostawy opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandrów, gmina Panki