artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Panki

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2019 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A 156B oraz ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A 156B stanowiącego własność Gminy Panki

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej Nr 693 044 S ulica Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie - grupa kapitałowa 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Treść wyjaśnień do zapytań SIWZ 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 790 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Plan orientacyjny 248 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Plan sytuacyjny 297 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Plan sytuacyjny 2 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Profil podłużny 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - przekroje Głębockiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przekrój 1 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przekrój 2 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przekrój 3 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Rów kryty 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Studnia rewizyjna 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wpust 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt oświetlenia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 PZT 801 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt organizacji ruchu - rysunek 251 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt organizacji ruchu 351 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót branża drogowa 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót branża elektryczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zał. nr 4 - 6 do siwz 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do SIWZ MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej nr 693 013 S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid. dz. 72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie - grupa kapitałowa 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 23.08.2019 r. 328 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o modyfikacji treści SIWZ z dnia 23.08.2019 r. 388 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony przedmiar robót 561 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o modyfikacji SIWZ 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 778 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy 213 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - przedmiar robót MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki nr 3-5 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_dokumentacja_techniczna.pdf 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d_4_cz_1.pdf 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d_4_cz_2.pdf 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d1_cz_1.pdf 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d1_cz_2.pdf 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d2.pdf 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_d3.pdf 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zalacznik_nr_2_do_siwz_rys_1.pdf 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach