artykuł nr 11

Roboty budowlane - prace adaptacyjne w laboratorium chemicznym w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach.

artykuł nr 12

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki"