artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych na 2022r. - czwarte postępowanie

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZBI.271.13.2021 455 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.13.2021 329 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie. 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytania, modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - ZBI.271.13.2022 337 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Wykaz PPE Obiekty Gmina Panki - aktualizacja 07-01-2022 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZBI.271.13.2021 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - ZBI.271.13.2021 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych na 2022r. - ZBI.271.13.2021 460 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Wykaz PPE Obiekty użyteczności publicznej 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 3 do SWZ - Formularz ofertowy 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie art. 125 ustawy Pzp energia 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Identyfikator postępowania na miniPortalu 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy naukowych w ramach wsparcia finansowego „ Laboratoria przyszłości” - 3 CZĘŚCI - drugie postępowanie

Załączniki:
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 787 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZBI.271.12.2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert - ZBI.271.12.2021 352 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ZBI.271.12.2021 406 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - ZBI.271.12.2021 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - ZBI.271.12.2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla Części I, Części II, Części III 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 2 do SWZ - Wzór umowy dla Części I, Części II, Części III 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 3 do SWZ - Formularz ofertowy dla części I, części II, części III 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 4 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów w zakresie CZĘŚCI I 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 4 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów w zakresie CZĘŚCI II 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 4 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów w zakresie CZĘŚCI III 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr. 5 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ustawy Pzp dla Części I, Części II, Części III 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Identyfikator postępowania na miniPortalu 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych na 2022r.- trzecie postępowanie

artykuł nr 4

Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy naukowych w ramach wsparcia finansowego „ Laboratoria przyszłości” - 3 CZĘŚCI

artykuł nr 5

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych na okres od 01-01-2022 do 30-06-2022