artykuł nr 1

ZBI.ZO.271.15.2023 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Pankach”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.13.2023 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kałmuki (droga gminna nr 693020S)

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.12.2023 "Wykonanie usługi koszenia traw i porostów na poboczach dróg, skarb rowów przydrożnych, usuwanie zadrzewień i zakrzewień oraz obcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.09.2023 "Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do miejscowości Kuźnica Stara"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.08.2023 "Dostawa i montaż ogrodzenia przy Hali Sportowej w Pankach."

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020