artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki 73,74

artykuł nr 2

"Budowa OZE na terenie Gminy Panki- 2 części"

obrazek
artykuł nr 3

"Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach"

artykuł nr 4

„Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki” (w formule zaprojektuj i wybuduj) realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

artykuł nr 5

„Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki” (w formule zaprojektuj i wybuduj) realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 485 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi do postępowania ZBI.271.04.2023. z dnia 06.02.2023 798 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi do postępowania ZBI.271.04.2023 761 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZBI.271.04.2023 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu - ZBI.271.04.2023 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Warunków Zamówienia - "Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki" (w formule zaprojektuj i wybuduj) - ZBI.271.04.2023 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - przedmiar robót 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia art. 125 Pzp 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób biorących udział w postępowaniu 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Identyfikator postępowania na platformie e-zamówienia 435 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer