artykuł nr 1

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Panki 2024/2025.

Znak sprawy: ZBI.271.4.03.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

[URL]:https://ezamowienia.gov.pl


Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-21b450be-11b6-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-21b450be-11b6-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

artykuł nr 2

Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S...

artykuł nr 3

Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków.

Znak sprawy: ZBI.271.4.01.20

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:https://ezamowienia.gov.pl

 

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cf82445a-e5eb-11ee-9c02-ce2b643d361d


Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-cf82445a-e5eb-11ee-9c02-ce2b643d361d