artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.19.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki