artykuł nr 1

Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby budowy nowej linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew Rokitnica

Szanowni Państwo,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), jako podmiot wyznaczony w ustawie Prawo energetyczne do pełnienia obowiązków krajowego Operatora Sieci Przesyłowej, rozpoczyna nowy etap budowy  linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole). Jest to inwestycja celu publicznego, która poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w województwie śląskim i opolskim. W czerwcu rzeczoznawcy majątkowi rozpoczęli prace nad sporządzaniem operatów szacunkowych w pasie technologicznym 70 metrów na potrzeby budowy nowej linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole). Przebieg linii z zaznaczonym pasem technologicznym mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej inwestycji.

Ze względu na specyfikę pracy rzeczoznawców majątkowych, sporządzanie operatów szacunkowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu z Państwem.

Operaty szacunkowe są niezbędne do rozpoczęcia procesu rokowań. W kolejnym etapie, podczas indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, pełnomocnicy PSE przedstawią ofertę wynagrodzenia finansowego za ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu dla linii. O rozpoczęciu procesu rokowań wszyscy właściciele nieruchomości zostaną poinformowani listem poleconym.

Służebność przesyłu to rozwiązanie prawne, które określa, w jaki sposób PSE będą mogły korzystać z nieruchomości, aby wybudować i eksploatować urządzenia przesyłowe. Na nieruchomości zostanie ustanowiony tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii), w obrębie którego zostaną posadowione słupy elektroenergetyczne oraz zawieszone przewody linii. W obszarze pasa technologicznego nie będzie możliwości wznoszenia budynków mieszkalnych ani sadzenie drzew o określonej wysokości. Przeznaczenie nieruchomości, np. rolnicze, a w szczególności tytuł własności, nie ulegną zmianie.

Za wynikające z ustanowienia pasa technologicznego ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości, Właścicielowi przysługuje wynagrodzenie. Jego wysokość zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego indywidualnie dla każdej nieruchomości, z uwzględnieniem m.in. jej przeznaczenia, klasy gruntu, a także zajętego obszaru.

Budowa linii l400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole) jest przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z tego względu została ujęta w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa; t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 273 z późn. zm.). Oznacza to, że w przypadku braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu, wspomniane ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PSE może zostać ustanowione w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie ustalone przez Wojewodę Śląskiego i wypłacone przez PSE dopiero po zakończeniu inwestycji.

W przypadku pytań ze strony mieszkańców – prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 798 224 938 (czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach 11.00-14.00), bądź drogą mailową mailowo na adres - rokitnicatrebaczew@pse.pl.

Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie internetowej inwestycji:
https://liniarokitnicatrebaczew.pse.pl